Xã hội

Dừng hoạt động mỏ cát tại khu vực sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trong dọc bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc gây hoang mang, lo lắng cho người dân, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu dừng hoạt động mỏ cát số 18.


Ngày 17/11, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã ký văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Mã

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản đề nghị của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xem xét, tạm dừng hoạt động của mỏ cát số 18, huyện Vĩnh Lộc. Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi kiểm tra thực địa đã báo cáo, đề xuất phương án tới UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung (Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 148/GP-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh); giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo về việc tạm dừng khai thác mỏ cát nêu trên của Công ty TNHH Minh Chung theo quy định.

Người dân lo lắng vì đất bãi, hoa màu trôi sông

Yêu cầu Công ty TNHH Minh Chung khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lộc và các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá, có giải pháp kịp thời thi công chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua khu vực mỏ cát số 18 (chiều dài khoảng 200m) đảm bảo theo quy định.

Giao UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo Công an huyện, các phòng chức năng, UBND xã Vĩnh Hòa và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình dừng khai thác và thi công chống sạt lở khu vực tại mỏ cát số 18 xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Minh Chung đảm bảo theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác cát trong thời gian tạm dừng khai thác mỏ cát nêu trên.

Đối với giải pháp xử lý sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, khẩn trương có giải pháp xử lý kịp thời, triển khai thi công phòng, chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ và thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đảm bảo theo quy định; báo cáo, tham mưu, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2023.

Trong thời gian chờ phương án, giải pháp xử lý tại khu vực nêu trên, tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND xã Vĩnh Hòa thường xuyên tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến sạt lở để có biện pháp khắc phục tạm thời (nếu có) đảm bảo theo quy định và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 06/4/2018, Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 và các văn bản có liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

  Từ khóa: sông mã , sạt lở , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP