Tin địa phương

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP.

Đà Nẵng dự kiến sẽ có 15 đơn vị bầu cử HĐND TP.


Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức 2 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử HĐND TP Đà Nẵng. Các đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị TP Đà Nẵng) và 52 đại biểu HĐND TP khóa X. Chưa tính các đại biểu tự ứng cử, Đà Nẵng dự kiến sẽ giới thiệu ít 104 ứng cử viên để bầu ra 52 đại biểu HĐND TP.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất các mốc thời gian quan trọng của cuộc bầu cử. Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại TP Đà Nẵng sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3 (65 ngày trước ngày bầu cử).
Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ lập ra danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND; gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Chậm nhất đến ngày 18/4 (35 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, cấp huyện, xã sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, huyện, xã.

Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4 (40 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân theo dõi, kiểm tra. Chậm nhất ngày 28/4 (25 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử thành phố, cấp huyện, xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã theo từng đơn vị bầu cử.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý Sở Nội vụ TP tiếp tục xây dựng, đề xuất kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra tại các đơn vị bầu cử.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền cần khẩn trương, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là trong điều kiện hạn chế tập trung đông người hiện nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP tiếp tục chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3 để lập danh sách đúng cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 14/3/2021 tại Sở Nội vụ TP Đà Nẵng.

UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND TP giao Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/1/2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá X nhiệm kỳ 2021-2-26 phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, nghiên cứu biên soạn số lượng 20.000 tờ gấp dưới hình thức hỏi - đáp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, phát hành đến các chi bộ, tổ dân phố, thôn, bản, tổ hòa giải ở cơ sở... trên địa bàn TP. Xây dựng Bản tin Tư pháp số chuyên đề nhằm tuyên truyền, phản ánh nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: khóa XV , quốc hội , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP