Tin địa phương

Đà Nẵng phê duyệt chủ trương mở rộng nhiều tuyến đường

Gần 60 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 1 thí điểm dự án mở rộng đường 3,75m thành 5,5m tại các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng đường 3,75m thành 5,5m tại các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu (Giai đoạn 1 - Phần đầu tư thí điểm).

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng đường 3,75m thành 5,5m trên địa bàn quận Sơn Trà (Giai đoạn 1- Phần đầu tư thí điểm) - với tổng mức đầu tư 13,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục như sau: hạng mục giao thông với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 844,2m; hạng mục thoát nước; cây xanh; cấp nước; di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình; điện; tổ chức giao thông; di dời hệ thống camera an ninh.

Đà Nẵng phê duyệt gần 60 tỷ đồng cho giai đoạn 1 Dự án mở rộng đường 3,5m lên 5,5m. (Ảnh: Hữu Tài).

UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 4368/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,75m thành 5,5m trên địa bàn quận Liên Chiểu (Giai đoạn 1- Phần đầu tư thí điểm) - với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục như sau: hạng mục giao thông với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 981m, các tuyến đường đề xuất mở rộng trong giai đoạn thí điểm gồm: Hòa Mỹ 2, 3, 4, 5, Đồng Trí 1 và nhánh nối giữa Đồng Trí 1 – Lý Chính Thắng; hạng mục thoát nước; cây xanh; cấp nước; di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình; điện; tổ chức giao thông.

UBND thành phố ban hành Quyết định số 4367/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m-4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Giai đoạn 1- Phần đầu tư thí điểm) - với tổng mức đầu tư 18,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục như sau: hạng mục giao thông với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1.305m, các tuyến đường đề xuất mở rộng trong giai đoạn thí điểm gồm: Mỹ Đa Đông 5, An Thượng 19, Sơn Thủy 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10; hạng mục thoát nước; cây xanh; cấp nước; di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình; điện; tổ chức giao thông.

UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (Giai đoạn 1- Phần đầu tư thí điểm) với tổng mức đầu tư 13,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục như sau: hạng mục giao thông với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 955m, các tuyến đường đề xuất mở rộng trong giai đoạn thí điểm gồm: đường Nguyễn Văn Tố, Đinh Công Tráng, Huỳnh Lý, Hoàng Tích Trí; hạng mục thoát nước; cây xanh; cấp nước; di dời hệ thống cáp viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình; điện; tổ chức giao thông.

Cả 4 dự án đều do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 - phần đầu tư thí điểm 4 dự án kể trên là 59,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP