Tin địa phương

Đà Nẵng giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp ở 3 KCN

Tổng số tiền sử dụng hạ tầng Tp.Đà Nẵng giảm cho các doanh nghiệp ở 3 khu công nghiệp trên địa bàn hơn 6,1 tỷ đồng.


Ngày 16/6, theo Văn phòng UBND Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã có văn bản phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp trên địa bàn là Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Tp.Đà Nẵng và Khu công nghiệp Hoà Cầm.

Trong đó, các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Hòa Cầm được giảm với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hoà Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Tp.Đà Nẵng, do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng quản lý, được giảm hơn 2,2 tỷ đồng.

UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm đảm bảo theo đúng quy định.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp có trách nhiệm chi trả cho Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Cầm do Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm quản lý.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Tp.Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo, đánh giá cụ thể ảnh hưởng việc giảm tiền thu sử dụng hạ tầng đối với chi phí tiền lương và chi phí vận hành trong năm 2022. Báo cáo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Tp.Đà Nẵng thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định.

Đối với phần phải nộp về ngân sách nhà nước năm 2022, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Tp.Đà Nẵng thực hiện rà soát, nộp ngân sách nhà nước sau khi thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng.

Chính sách giảm 50% phí sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp là một trong những chính sách hỗ trợ của Tp.Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp thành phố, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Tổng số tiền sử dụng hạ tầng Tp.Đà Nẵng giảm cho các doanh nghiệp ở 3 khu công nghiệp trên địa bàn hơn 6,1 tỷ đồng.

Trước đó, đầu năm 2022, HĐND Tp.Đà Nẵng thông qua nghị quyết quy định hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ phải là doanh nghiệp đang hoạt động (không bao gồm các doanh nghiệp ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản…).

Riêng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Tp.Đà Nẵng làm chủ Đầu tư sẽ được hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của chủ đầu tư; 25% do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP