Trong nước

Chuẩn bị nhân sự ứng cử ĐBQH trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người.

Chiều 3/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Văn Túy, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên số lượng đại biểu khối MTTQ và các tổ chức thành viên như khóa XIV.

Đồng thời, tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng để bảo đảm sự phù hợp giữa số lượng đảng viên và người ngoài Đảng; quan tâm đến cơ cấu đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học…

Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: VGP.

Ông Túy cho biết ở địa phương, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người.

Tại phiên họp thứ 53 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong cơ cấu này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc, trẻ tuổi và tự ứng cử.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan đôn đốc chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng cơ quan chủ động lên kế hoạch để triển khai.

Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách người ứng cử thuộc diện Bộ Chính trị quản lý trình Bộ Chính trị, người ứng cử thuộc diện Ban Bí thư quản lý trình Ban Bí thư.

Với những người thuộc diện Đảng đoàn Quốc hội quản lý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị và báo cáo Ban Bí thư để ra thông báo về nhân sự được giới thiệu ứng cử, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương theo đúng quy định của luật. Tiểu ban Nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân, kịp thời xem xét, hướng dẫn theo đúng quy định của luật.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: ĐBQH , Bộ Chính trị , Ban Bí thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP