Trong nước

Bộ Công an, bộ Quốc phòng có số lượng thứ trưởng vượt quy định

Bộ Quốc phòng và bộ Công an là 2 bộ có số cấp phó nhiều nhất hiện nay, vượt 3 người so với quy định.

Chính phủ vừa gửi báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 lĩnh vực nội vụ.

Trong số này, báo cáo có đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sau khi Quốc hội có giám sát về việc này.

Theo đó, tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 110 người. Trong đó có 2 bộ có 3 thứ trưởng (ít hơn 2) là bộ Kế hoạch và Đầu tư; bộ Thông tin và Truyền thông.

Có 7 bộ, cơ quan ngang bộ có 4 thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) là bộ Xây dựng; bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bộ Y tế; bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc.

8 bộ, cơ quan ngang bộ có 5 thứ trưởng và tương đương (bằng số quy định): bộ Tài chính; bộ Tư pháp; bộ Công Thương; bộ Khoa học và Công nghệ; bộ Tài nguyên và Môi trường; bộ Giao thông vận tải; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

3 bộ có 6 thứ trưởng: bộ Ngoại giao (bằng số quy định); bộ Nội vụ (vượt 1); bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vượt 1). Có 2 bộ có 9 Thứ trưởng (vượt 3) là bộ Quốc phòng, bộ Công an.

Để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra, Chính phủ vừa gửi báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 lĩnh vực nội vụ. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo cáo, số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ “chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.

Về số lượng cấp phó của các tổ chức khác trong bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo nêu rõ theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập không quá 3; số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4.

Qua tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, tính đến thời điểm này, số lượng lãnh đạo cấp phó của vụ, cục, tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ như sau: Số lượng Phó Tổng cục trưởng và tương đương bình quân là 2,8; số lượng Phó Cục trưởng và tương đương bình quân là 2,9; số lượng Phó Vụ trưởng và tương đương bình quân là 2,5.

Tuy nhiên, tại một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở Trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "hàm".

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP