Trong nước

27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 28/7, Quốc hội phê chuẩn danh sách do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP