Đà Nẵng cách ly 21 ngày, xét nghiệm 4 lần người về từ ổ dịch

Đó là một trong những biện pháp vừa được thành phố Đà Nẵng đưa ra nhằm kiểm soát, phòng chống dịch đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và các trường hợp trở về từ các địa phương có dịch, các trường hợp nguy cơ khác.

dong
TOP