Vì sao nhiều khu dân cư nội thành Đà Nẵng cứ mưa là ngập?

Năm 2017, chính quyền và ngành chức năng TP Đà Nẵng đưa ra tiến độ đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành 26 công trình xử lý ngập úng (trong đó có 12 công trình thuộc dự án Phát triển bền vững) với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.078 tỷ đồng, cơ bản xử lý hết các điểm ngập úng khu vực nội thành. Tuy nhiên sau hơn 3 năm, nhiều khu dân cư vẫn ám ảnh điệp khúc đến mưa là ngập, thậm chí có nhiều điểm ngập sâu kéo dài...

dong
TOP