Tin địa phương

Kiểm điểm Công ty Cảng Đà Nẵng "xé rào" đầu tư cảng Tiên Sa

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã triển khai đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 không theo trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư.

Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 được Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đưa vào khai thác từ quý III/2018.


Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 324/TTg–CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ GTVT; UBND Tp Đà Nẵng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Công văn số 324 nêu rõ, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Chủ đầu tư), Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được thực hiện hoàn thành (khai thác từ tháng 9 năm 2018), phù hợp với quy hoạch và đang phát huy hiệu quả; tuy nhiên Dự án chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện xử lý trách nhiệm về hành chính trong việc Chủ đầu tư triển khai đầu tư Dự án thiếu thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT, UBND TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền đối với những quyền lợi của Doanh nghiệp về ưu đãi đầu tư (nếu có) theo quy định pháp luật về đầu tư; hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để đảm bảo Dự án hoạt động có hiệu quả theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và định hướng Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chấp hành các hình thức xử lý vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền trong việc triển khai đầu tư Dự án chưa theo trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư; chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình đầu tư, khai thác Dự án đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư”, công văn số 423 nêu rõ.

Vào cuối tháng 6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn 4196/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện và quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa, giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Theo nội dung Công văn số 4196/BKHĐT-GSTĐĐT, trên cơ sở kiểm tra thực tế; báo cáo giải trình của Công ty Cảng Đà Nẵng; ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 8/2015. Hai tháng sau, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt Dự án (Quyết định số 622/QĐ - ĐHĐCĐ ngày 2/10/2015). Công trình được khởi công vào ngày 31/7/2016, hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 8/2018.

Trước đó, vào tháng 7/2017 - tức là 2 năm sau khi Dự án Nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa được khởi công, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ mới ký Công văn số 5228/UBND - SKHĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Lý do được lãnh đạo TP.Đà Nẵng đưa ra là nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tiếp tục triển khai Dự án, đảm bảo việc luân chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại thời điểm đề nghị Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND TP.Đà Nẵng thừa nhận, Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II đã thực hiện được hơn 60% khối lượng công trình, giải ngân hơn 600 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư được duyệt là 1.069 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Dự án được triển khai thực hiện sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành (1/7/2015) nên trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, điểm c, Khoản 1, Điều 31, Luật Đầu tư năm 2014 quy định, dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 118 quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư gồm: quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

“Qua xem xét hồ sơ Dự án và báo cáo của các bên liên quan cho thấy, Dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, cơ sở pháp lý triển khai Dự án chưa được đảm bảo”, Công văn số 4196 nêu rõ.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: baodautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP