Trong nước

Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sáng nay (7/4), Quốc hội thực hiện thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội nghe các Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thực hiện các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP