Giáo dục

Quảng Nam: Kỷ luật giảng viên trường y nhận tiền sinh viên ngoại quốc

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vừa thi hành kỷ luật đối với giảng viên khoa Ngoại liên quan đến hành vi nhận tiền của sinh viên ngoại quốc.

Ngày 8.1, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho biết vừa ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Hùng - Giảng viên Khoa Ngoại, bằng hình thức Cảnh cáo vì ông Hùng vi phạm quy định, quy chế của đơn vị (nhận tiền của sinh viên), kể từ ngày 1.1.2021.

Phòng Tổ chức - Hành chính Trường cao đẳng Y tế đã thông báo hình thức kỷ luật đến Trưởng Phó các đơn vị trực thuộc được biết.

Ngoài ra, trưởng Phó các đơn vị có trách nhiệm phổ biến hình thức kỷ luật đến giáo viên chủ nhiệm của các lớp thuộc đơn vị mình quản lý được biết và yêu cầu - giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc đơn vị mình quản lý tổ chức họp lớp để phổ biến đến toàn thể học sinh, sinh viên trong lớp được biết.

Riêng phòng công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại trường và phổ biến hình thức kỷ luật để toàn thể sinh viên nước bạn Lào được biết.

Tác giả: HỮU LONG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP