Tin địa phương

Hơn 7 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng Đà Nẵng dù ảnh hưởng dịch Covid-19

Tỉ lệ tăng trưởng giảm là dấu hiệu rõ nét cho thấy ảnh hưởng của Covid-19 đến sản xuất và kinh doanh tại khu vực cảng biển Đà Nẵng.

Theo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị thực hiện khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Đà Nẵng 08 tháng năm 2020 là 7.358.274,58 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) - tăng 8,39% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể: Hàng xuất khẩu đạt 2.166.402,2 tấn - tăng 16,88% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng nhập khẩu đạt 1.687.134,59 tấn - tăng 30,53% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng nội địa đạt 3.504.737,79 tấn - giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2019.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Đà Nẵng trong tháng 8/2020 đạt 898.106,43 tấn.Lý do: việc hàng nội địa giảm so với cùng kỳ năm 2019 đã được dự báo trong những báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 trước đó, ảnh hưởng của dịch, lượt tàu biển nội địa và phương tiện thủy nội địa đến cảng biển Đà Nẵng đồng loạt giảm dẫn đến tình trạng hàng nội địa giảm.

Dự kiến trong thời gian tới nếu chưa thể kiểm soát được dịch thì việc giảm lượng tàu và lượng hàng nội địa sẽ còn kéo dài.

Trong đó: Thực hiện khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Đà Nẵng 08 tháng đầu năm 2020 là 337.778 TEUS, tăng 19,46% so với năm 2019, trong đó:

Hàng xuất khẩu đạt 116.057 TEUS, tăng 18,33% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng nhập khẩu đạt 113,690 TEUS, tăng 24,72% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng nội địa đạt 108.031 TEUS, tăng 15,51% so với cùng kỳ năm 2019.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Đà Nẵng bằng tàu biển là 6.443.919,67 tấn - tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2019.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Đà Nẵng bằng phương tiện thủy nội địa là 914.354,91 tấn - tăng 0,73 % so với cùng kỳ năm 2019 l; nhưng không đạt kế hoạch đã đề ra.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tiên Sa là 6.013.000 tấn - tăng 12,79% so với cùng kỳ năm 2019,

Lượt tàu biển thông qua 08 tháng năm 2020 đạt 3.809 lượt - giảm 4,92% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể như sau:

Lượt tàu ngoại thông qua đạt 1.407 lượt - giảm 0,92% so với cùng kỳ năm 2019. Lượt tàu nội thông qua đạt 1.473 lượt - giảm 8,51% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượt thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 929 lượt giảm 4,82% so với cùng kỳ năm 2019. Lý do: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 chậm kế hoạch của các tàu. Nhân lực của các doanh nghiệp cảng biển bị ảnh hưởng từ việc giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19 dẫn đến việc phải điều chỉnh và thay đổi kế hoạch tiếp nhận các tàu.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Đà Nẵng trong tháng 8/2020 đạt 898.106,43 tấn - giảm 13,14% so với tháng 07 năm 2020.

Lượt tàu đạt 412 lượt - giảm 27,59% so với tháng 07 năm 2020.

Báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đối với cảng biển Đà Nẵng tại Công văn số 184/CVHHĐN-PC ngày 03/4/2020 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã chỉ rõ việc sản lượng hàng hóa trong thời gian đầu năm 2020 cao hơn cùng kỳ năm 2019 thực tế xuất phát từ lý do nguyên liệu thô được nhập khẩu dự trữ trước Tết bảo đảm sản xuất trong thời gian ngắn.

Lượng nguyên liệu này đã được sử dụng trong giai đoạn đầu năm 2020; đến giai đoạn này tỉ lệ tăng trưởng giảm là dấu hiệu rõ nét cho thấy ảnh hưởng của Covid-19 đến sản xuất và kinh doanh tại khu vực cảng biển Đà Nẵng.

Khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biên duy trì mức tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2019, lý do chủ yếu xuất phát từ lượng tàu container vẫn bảo đảm kế hoạch làm hàng. Tuy nhiên, lượng hàng lỏng và hàng khô có sự biến động đáng kể.Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: phapluatplus.vn

  Từ khóa: Cảng Đà Nẵng , hàng hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP