Trong nước

Chân dung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ngày 12/4, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962, quê quán xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là người dân tộc Sán Dìu. Ông Chiến có bằng kỹ sư nông nghiệp, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tóm tắt quá trình công tác:

10/1986 - 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái.

11/1988 - 7/1993: Trợ lý kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam.

8/1993 - 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

12/1994 - 1/1996: Phó trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang.

2/1996 - 2/1998: Phó Trưởng ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

3/1998 - 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

8/2001 - 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

6/2009 - 7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

02/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII cuả Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016 - 2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

07/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP