Nhân lực cho Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng đang được xây dựng và hoàn thiện về cơ sở hạ tầng lẫn giá trị thương hiệu. Đây cũng là giai đoạn cần tập trung thu hút nguồn nhân lực cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D).

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Còn hơn 4 tháng là kết thúc năm 2017, đặc biệt khoảng 90 ngày nữa sẽ diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố quyết liệt chỉ đạo các ban quản lý dự án, các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

dong
TOP