Hải quan Đà Nẵng dẫn đầu khối cơ quan Trung ương về cải cách hành chính trên địa bàn

Chiều 1/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cục Hải quan Đà Nẵng với tổng điểm 98,50 (mức rất tốt) đã dẫn đầu khối cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Làm sao "bếp lò cải cách" củi tươi đưa vào cũng phải cháy

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Ngô Thành Trung (đoàn Đắk Lắk) nêu mong muốn chấm dứt tình trạng trên nóng - dưới lạnh. Đại biểu vận dụng câu nói của Tổng Bí thư: Phải làm sao cho "bếp lò cải cách hành chính" cho dù củi tươi đưa vào cũng phải cháy.

Tinh giản biên chế: Nơi giảm nhỏ giọt, nơi tăng vượt khung 45-50%

Đoàn giám sát của Quốc hội chỉ ra nghịch lý, dù bộ máy đang rất cồng kềnh, yêu cầu tinh giản biên chế đã được xác định, nhưng một số nơi vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung biên chế, nhất là tại các cục, tổng cục các bộ, có bộ sử dụng biên chế vượt khung tới 1/2 số biên chế được giao.

dong
TOP