Kinh tế

Số tiền thấp nhất để đấu giá biển số ô tô là 40 triệu, xe máy là 5 triệu đồng

Theo Luật Trật tự, ATGT, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu, còn đối với xe mô tô, xe gắn máy là không thấp hơn 5 triệu.

Theo Dân Trí, Luật Trật tự, An toàn giao thông có quy định về Đấu giá biển số xe. Điều 37 nêu, biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được công khai để tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký tham gia đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng, và không thấp hơn 5 triệu đồng với biển số xe mô tô, xe gắn máy.

Số tiền thấp nhất để đấu giá biển số xe máy là 5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Khoản 4 Điều 37 quy định, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá, thì người đó được xác định là người trúng đấu giá biển số xe.

"Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước", Điều 37 nêu.

Đăng ký xe và biển số xe trúng đấu giá sau khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số xe trúng đấu giá được quản lý, cấp, thu hồi theo quy định tại Điều 39 của Luật này.

Một trong những điểm mới trong Luật Trật tự ATGT đường bộ là biển số xe được quản lý theo mã định danh.

Cụ thể, tại Điều 36 của Luật quy định: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe là cá nhân, tổ chức; trường hợp tổ chức chưa có mã định danh thì quản lý theo mã số thuế, quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng không sử dụng được hoặc chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe được giữ lại số biển số xe trong thời hạn 5 năm để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình.

Quá thời hạn nêu trên, số biển số xe đó bị cơ quan đăng ký xe thu hồi, nhập vào kho biển số xe để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá;

Trường hợp chủ xe có thay đổi thông tin về trụ sở, nơi thường trú, tạm trú thì được giữ lại số biển số xe định danh.

Theo báo Giao Thông, tại Điều 36, Luật Trật tự ATGT đường bộ quy định về phân loại các biển số xe.

Cụ thể, biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cấp cho xe của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập;

Biển số xe nền màu đỏ, chữ và số màu trắng cấp cho xe quân sự; Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước;

Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "NG" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó;

Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "QT" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó;

Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "CV" cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế;

Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "NN" cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP