Tin địa phương

Đà Nẵng đề nghị xuất toán, thu hồi hơn 30 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh

Từ năm 2009 đến 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra hơn 3.000 đơn vị liên quan đến bảo hiểm y tế. Qua đó, kiến nghị điều chỉnh, xuất toán, thu hồi cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 30 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định.

Đây là thông tin tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” diễn ra sáng nay (29/5).

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp ủy Đảng và người dân từng bước được nâng lên. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù mở rộng đối tượng và nâng cao mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố Đà Nẵng tăng dần qua các năm và cao hơn tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc. Nếu như năm 2009, thành phố Đà Nẵng có hơn 681 ngàn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 76% thì đến năm 2023, thành phố này có hơn 1,1 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ hơn 91%. Nếu tính cả lực lượng vũ trang và cơ yếu, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố Đà Nẵng đạt hơn 97%.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen tặng tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh ở thành phố Đà Nẵng được nâng cao, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cấp phép cho 1.000 cơ sở khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ 74 giường bệnh trên 1 vạn dân, gấp đôi tỷ lệ cả nước. Từ năm 2009 đến hết năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra hơn 3.000 đơn vị liên quan đến bảo hiểm y tế.

Trao Bằng khen tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Qua đó, kiến nghị điều chỉnh, xuất toán, thu hồi cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 30 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai sót trong quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, trong đó có ngân sách thành phố để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, gia đình chính sách, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng không tham gia, tham gia cầm chừng hoặc không đóng bảo hiểm hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong khối doanh nghiệp.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian tới, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân, doanh nghiệp, hộ gia đình đều thấy rõ quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban thành phố báo cáo Thành ủy, Hội đồng thành phố ban hành các chính sách bảo hiểm y tế, quan tâm hơn đến các đối tượng chính sách là người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội”.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP