Tin địa phương

Đà Nẵng cấp phép thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường dự án 1.500 tỷ đồng

Giấy phép này có giá trị trong 10 năm. Chủ đầu tư phải thực hiện đúng các yêu cầu trong Giấy phép môi trường.

Ngày 20/2, theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã cấp phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà.

Dự án này gồm tuyến cống bao thu gom phía Đông quận Sơn Trà và tuyến cống thoát nước ra Âu thuyền Thọ Quang 20,3ha và Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, giai đoạn 2 17.559 m2.

Dự án có quy mô đầu tư gồm xây dựng hệ thống cống thoát nước, trạm bơm nước mưa và nước thải đảm bảo thu gom 2,5 lần lưu lượng nước thải trung bình (2,5Qtb) về Trạm xử lý nước thải Sơn Trà và bơm thoát nước mưa về Âu thuyền Thọ Quang, hạn chế các trận mưa có cường độ mưa tính toán I ≤ 10 mm/h tràn ra biển; cải tạo các cửa xả nhằm ngăn không cho nước biển và cát chảy ngược vào hệ thống thoát nước.

Dự án này hoàn thành sẽ không còn cảnh nước thải chảy ra biển.

Công suất vận hành bình thường khi không có mưa 40.000 m3 /ngày đêm và công suất vận hành khi có mưa 100.000 m3 /ngày đêm.

Nội dung được cấp phép môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường gồm được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải quy định; được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải quy định; bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định.

Chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác có liên quan; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý phải báo cáo kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Sơn Trà và các cơ quan chức năng liên quan nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, nhằm xây dựng hệ thống cống bao đảm bảo thu gom được toàn bộ nước thải và một phần nước mưa cho toàn bộ lưu vực nghiên cứu ứng với trận mưa tính toán, hạn chế nước mưa chảy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô, bảo vệ môi trường, cảnh quan và phát triển du lịch.

Đồng thời, nâng cấp trạm Trạm xử lý nước thải Sơn Trà (giai đoạn 2) thêm 40.000 m3/ngày-đêm để đảm bảo xử lý nước thải tập trung về Trạm xử lý nước thải Sơn Trà đến năm 2025.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP