Tin địa phương

5 năm tới, xây dựng 102 tòa nhà với gần 70.000 căn hộ

Giai đoạn 2021-2025, TP. Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án nhà ở thương mại với gần 69.000 căn hộ.

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2m2 sàn/người.

Ảnh minh họa.

Đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%; trong đó, khu vực đô thị đạt 80 - 90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%; không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị.

Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án nhà ở xã hội với 11.569 căn hộ. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đối với nhà ở thương mại, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án với 68.699 căn hộ. Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn nhà.

Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP