Tin địa phương

229 căn nhà ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò được huy động vốn

Chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở thương mại, tại dự án Mở rộng Khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông.

Ngày 12/4, ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đã ký Quyết định 2202/SXD-QLN về việc huy động vốn tại dự án Mở rộng khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông.

Theo đó, 229 căn nhà thuộc dự án Mở rộng Khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông, phường Hòa Hải, Hòa Qúy (quận Ngũ Hành Sơn), đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở 2014 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa Cầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin và hồ sơ gửi kèm.

Đồng thời, việc huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; đảm bảo các nội dung theo quy định.

Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận, bằng tiền hoặc cổ phiếu, trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn nêu trên hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Việc ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án mở rộng khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông phải thực hiện theo quy địn tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở thương mại tại dự án mở rộng Khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông.

Dự án Mở rộng Khu đô thị ven sông Hòa Qúy – Đồng Nò về phía Đông.

Trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Địa Cầu triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan. Đồng thời, doanh nghiệp này thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo quy định về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP