Trải nghiệm viện dưỡng lão 5 sao S Merciful dành trọn ơn nghĩa cho mẹ cha

Sợ cô độc, không muốn ở một mình, dễ dàng bị trầm cảm khi già là một hiện thực tâm lý đang xảy ra ở Việt Nam khi dân số đang già đi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người già bị trầm cảm là do họ có cảm giác mình như người thừa trong gia đình và xã hội. Thứ họ cần duy nhất lúc này không chỉ là được trò chuyện, quan tâm chăm sóc, mà còn là một nơi “ở về già”.

Trải nghiệm viện dưỡng lão 5 sao S Merciful dành trọn ơn nghĩa cho mẹ cha

Sợ cô độc, không muốn ở một mình, dễ dàng bị trầm cảm khi già là một hiện thực tâm lý đang xảy ra ở Việt Nam khi dân số đang già đi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người già bị trầm cảm là do họ có cảm giác mình như người thừa trong gia đình và xã hội. Thứ họ cần duy nhất lúc này không chỉ là được trò chuyện, quan tâm chăm sóc, mà còn là một nơi “ở về già”.

dong
TOP