Thách thức lớn đối với Bí thư Đà Nẵng!

Thách thức với Bí thư Đà Nẵng nói riêng và chính quyền TP nói chung trong vấn đề quản lý đất đai đó là “việc chung thì mấy ai nghĩ đến được của để dành” cho thế hệ mai sau.

dong
TOP