Cướp tiền của cụ bà 85 tuổi

Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi) bị cáo buộc thiếu tiền trả nợ nên bịt miệng, ghì ngã bà của bạn thân để cướp 36 triệu đồng.

dong
TOP