Trong nước

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở khối Chính phủ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV khối Chính phủ. Ảnh: Hoàng Phong

Sáng 18.3, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo danh sách giới thiệu ứng cử, ông Phạm Minh Chính hiện là lãnh đạo Ban Đảng Trung ương, được giới thiệu sang khối Chính phủ.

Về việc nhân sự đang ở khối này được giới thiệu sang khối khác, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nói "cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì các cấp có thẩm quyền phân công và sẽ thông báo cụ thể".

Cụ thể, kết quả giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của khối Chính phủ gồm 15 ứng viên, trong đó có: Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước; ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Quốc phòng; ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Trà (Thứ trưởng Bộ Nội vụ)…

Theo quy định, tổng số đại biểu Quốc hội khóa mới dự kiến là 500. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 (còn lại ở các địa phương). Trong 207 đại biểu này, phân bổ cho các cơ quan Đảng 11, cơ quan Chủ tịch Nước 3.

Các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ban công tác đại biểu, Ban Dân nguyện và Văn phòng Quốc hội, được dự kiến 133. Đây sẽ là các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an, là 15.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi nơi một đại biểu. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu.

Ngày 23.5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP