Trong nước

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc đơn vị này kể từ ngày 1/12/2023.

Theo Quyết định của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 1/12/2023.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, gày 30/11, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 1/12/2023, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Như vậy, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn EVN thay ông Trần Đình Nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1967, tại Hà Nội. Trước khi trở thành tân Tổng Giám đốc EVN, ông Tuấn từng trải qua nhiều vị trí quan trọng, như Trưởng phòng Kế hoạch, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc và giữ chức Chủ tịch EVNHANOI từ 2013 đến nay./.

Tác giả: Đức Duy

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP