Hồ thủy điện ở Quảng Nam: Khó vận hành và điều tiết

Qua hơn 2 năm triển khai Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, các quy định khi áp dụng vào thực tế tại Quảng Nam đang nảy sinh nhiều vướng mắc, khiến chính quyền địa phương gặp khó trong việc ra quyết định vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

dong
TOP