Trong nước

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 12/6, tại Sở TN&MT Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc sở TN&MT Lào Cai.

Ông Phạm Bình Mình, tân PGĐ sở TN&MT Lào Cai nhận quyết định bổ nhiệm

Theo quyết định số 1505/QĐ-UBND của Chủ tịch tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong kí ngày 28/5/2019, quyết định điều động ông Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn về làm Phó Giám đốc sở TN&MT Lào Cai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019 (thời gian bổ nhiệm là 5 năm).

Tại Hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Sở TN&MT trên cương vị mới cần bám sát chức năng nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cùng với đó, cần phải trau dồi cả về đạo đức và chuyên môn, đoàn kết cùng đội ngũ lãnh đạo Sở cũng như tập thể CBCC-VC của ngành tài nguyên và môi trường.

Ông Phạm Bình Minh chụp ảnh cùng Ban giám đốc Sở TN&MT Lào Cai

Phát biểu sau khi nhận chức, ông Phạm Bình Minh, Phó Giám đốc sở TN&MT Lào Cai cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ông Minh hứa sẽ nỗ lực, trau dồi cả về đạo đức và chuyên môn, đoàn kết để Sở TN&MT Lào Cai tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Bích Hợp

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP