Trong nước

110 lãnh đạo ở Lâm Đồng thời điểm bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, ở Lâm Đồng, tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều tồn tại ở địa phương này trong thời gian quan. Theo đó, tại thời điểm bổ nhiệm còn 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Trong đó có 2 công chức có trình độ chuyên môn không phù hợp với chức danh đang giữ, 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý biên chế, bổ nhiệm lãnh đạo ở Lâm Đồng - Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài ra, nhiều công chức thiểu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ...."Đến thời điểm thanh tra, còn 56 công chưc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh"- kết luạn thanh tra của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như văn bản đề nghị về chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình đề nghị bổ nhiệm. Ngoài ra, thời điểm thực hiện quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý một số trường hợp còn chậm.

Về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, đến thời điểm thanh tra, còn 70/622 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quan quản lý được kiểm tra hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Trong đó có 1 công chức chưa có bằng đại học, 1 công chức lãnh đạo cấp sở đang hưởng ngạch không phù hợp với vị trí việc làm.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, hiện có 27/32 cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng còn sử dụng 234 lao đồng hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định.

Từ những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6-2012 đến nay.

Đồng thời, bố trí sắp xếp lại chức danh lãnh đạo đối với 2 công chức lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn không phù hợp; miễn nhiệm 5 công chức lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm về ngạch công chức hiện giữ.

"Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn, tồn tại nêu trên để xử lý theo quy định"- Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.

Tác giả: Minh Chiến - Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Lâm Đồng , lãnh đạo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP